CIEKAWE OBSERWACJE

21.05.2018
Rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia, 1 ad. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: M. Dyduch, J. Grzybek

21.05.2018
Kamusznik, Arenaria interpres, 2 os. nadal
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: M. Dyduch, J. Grzybek

20.05.2018
Rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia, 1 ad.
Buda Stalowska, pow. tarnobrzeski
obs.: A. Janowski


...więcej

Copyright © Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP